AUGUST STRINDBERGS VÄRLD

I januari 1844 föddes Johan August Strindberg i Stockholm. Hans familj bestod av sju syskon, mor och far. Familjen hade kulturella intressen och var en känd borgarfamilj. Hans far var ångbåtskommissionär och ansvarade för godstrafiken på Göta kanal och Mälaren. Hans mor var en religiös värdshusflicka och hennes renhet kom att påverka Strindberg under hans liv.

AUGUST STRINDBERGS VÄRLD

Strindbergs fram- och motgångar

Under 1860-talet lärde han känna Stockholms konstnärliga elit efter han jobbade som informator hos en förmögen läkarfamilj.  1867 börjar han studera vid Uppsala universitet. Där han även får stipendium för att fortsätta sina estetiska studier, efter han utfört sitt första drama vid kungliga teatern 1870. 1872 flyttar han till Stockholms utkant. Nu försöker han försörja sig som frilands journalist och han umgås med fattiga konstnärer. Han skriver sitt första stora drama Mäster Olof, men pjäsen avslås av kungliga teatern. Denna period inspirerades han till sin genombrottsroman Röda rummet (1879). 1874 började Strindberg jobba på kungliga biblioteket i Stockholm. Han avslutade sin anställning 1881 efter den stora framgången med boken röda rummet. 1884 åtalandes han för tryckfrihetsbrott i samband med utgivelsen av Giftas (1884), han kom senare att frias från anklagelserna.

1886 publiceras självbiografin Tjänstekvinnans son. Strindberg fotodokumenterar sig själv i olika roller samma år. I Europa blev han känd som en kvinnohatare efter bland annat novellerna: Giftas (1884), en dåres försvarstal (1887) och kvinnans underlägsenhet under mannen (1895). Många sommar tillbringade Strindberg på ön Kymmendö i Stockholms skärgård där han fick inspirationen till Hemsöborna (1887).Under 1892 börjar en författarkris som varar i fem år hos Strindberg. Han flyttar till Berlin och umgås med vännerna Edvard Munch och Stainslaw Przybyszewaki. Strindberg ägnar nu sin tid till naturforskning, foto och måleri. Han genom går även en psykisk- och religiöskris där hans författarskap tar en ny vändpunkt med romanerna Inferno (1897) och Till Damaskus (1898). De två romanerna är mönsterbildande åt den expressionistiska teatern. Innan krisen hade Strindberg influerats av anarkismen, Schopenhauer, Rousseau och Nietzsche. Efter krisen påverkades han av Shakespeare, Beethoven, Goethe och Swedenborg.  När Strindberg flyttade hem till Sverige igen bosatte han sig i röda huset på Östermalm. Strindberg skrev nu Shakespeare inspirerade kungadramer, exempel Erik XVI (1899) och Karl XII (1901). 1908 flyttar Strindberg in på Drottninggatan 85 mer känt som det blå tornet. Han börjar återigen skriva mer samhällskritiska verk. Hans artiklar i aftontidningen och socialdemokraterna var en start på kulturdebatten. Kulturdebatten är även känd som Strindbergs-fejden och var i pressen under 1910–1911. Under sin sista tid levde han i det blå tornet och skrev ett flertal betydande litteraturer. Hans sista drama som han skrev var: Stora landsvägen (1909). Strindberg avled 68 år gammal i maj 1912 efter en tids sjukdom.

En av de största inom svensk litteratur

Under Strindbergs levnads år har han inspirerat svensk litteratur. Han är en av de största personligheterna inom den svenska litteraturen. Han hade en modern svensk berättarstil där han iakttog både sig själv och andra hänsynslöst. Han lyckades också skapa en expressionistisk drömspelsteknik som var en revolutionerande teaterform.

En av de största inom svensk litteratur

Idag kan man besöka hans hem på Drottninggatan 85, som har blivit ett museum. Där man kan leva sig in i hans värld och lära sig mer om hans liv samt hans litterära verk.