HÄLLRISTNINGAR – MINNEN FRÅN FORNTIDEN

En hällristning är figurer, symboler och avbildningar som huggits in i klippor, stenblock och stenhällar någon gång i forntiden. Figurerna har som regel inte ristats in utan huggits in med andra stenar eller föremål för att på så sätt få in bilden i underlaget. Hällristningar är ett fenomen som förekommit över hela världen och i många typer av kulturer. De största samlingarna har påträffats i Afrika, Skandinavien, Australien och Nordamerika. De allra äldsta samlingarna har funnits i Afrika och de har daterats till mer än 20,000 år före Kristus. Av naturliga skäl så finns de största samlingarna där det finns lättarbetad sandsten. I många fall förekommer även hällmålningar. Dessa finns i grottor som inte har varit vattenförande och därigenom kunnat bevarats i mer än 10,000 år. Ett genomgående tema för de flesta hällristningar är att de avbildats med en mycket enkel teknik. Det är objektet i sig som är det viktigaste, inte detaljerna. Exempelvis en oxe som drar en kärra avbildas med att det är hornen på dragdjuret och hjulen på kärran som ligger i fokus. Man kan säga att hällristningarna har många likheter med teckningar gjorda av barn.

Var kan man se hällristningar?

Det finns över 10.00 ställen med hällristningar i Sverige. Nya upptäcks varje år genom att man aktivt söker efter ställen där dessa kan finnas. Det finns också ett antal tusen hällristningar i Norge och några hundra i Danmark. I det danska området så förekommer även många andra fynd från bronsåldern och mellan dessa föremål och hällristningarna finns det många intressanta förbindelser. Den största samlingen av hällristningar i norra Europa ligger vid Nämforsen i Sollefteå kommun i Ångermanland och den högsta koncentrationen av hällristningar kan man finna i Bohuslän. I norr domineras motiven av allt som rör jakt och fiske, alltså på det sätt som befolkningen där skaffade föda. Man kan tydligt urskilja älg, ren, hjort och fiskar. I södra delen av landet domineras motiven av jordbruksbilder med motiven skepp, djur, skålgropar och människor. Hällristningar och de besläktade hällmålningarna finns överallt i de bebodda delarna av världen. I Afrika, som sagt, de äldsta. I Europa finns de flesta i Skandinavien. På de brittiska öarna har man hittat en del hällristningar som till största delen är från bronsåldern. När det gäller just ristningarna från bronsåldern så kan man tydligt se att de flesta bilder är på båtar.

Vad var syftet?

I dagsläget vet man inte vad syftet med alla hällristningar faktiskt varit. Man kan spekulera i att det varit någon tidig form av bildspråk. De mest spektakulära ristningarna har hittats i Sibirien och dessa har ännu inte kunnat tydas. De skandinaviska hällristningarna anses kunna ha med revirhävdande att göra. Man markerar ”sin” plats. På senare tid har man funnit vapenbitar såsom pil- och spjutspetsar i anslutning till hällristningarna vilket kan tyda på att dessa använts när man gjort dem. En del av ristningarna har tydligt sexuella motiv där man kan se avbilder av människor som idkar samlag. Flera innehåller också motiv med schamanistiska drag vilket kan tyda på att de i huvudsak använts i religiösa sammanhang.

 

Oavsett syfte så är det en otroligt spännande konst att studera!