Karin Boye och hennes liv

Karin Boye är en av de kvinnliga författare som har betytt otroligt mycket för Sverige och dess litteraturhistoria. Boye föddes år 1990 i Göteborg och avled endast 40 år gammal år 1941 i Alingsås. Under de 40 år som hon levde han hon dock göra stora avtryck inom framförallt poesi, men också genom romander, artiklar och noveller.

Karin Boye och hennes liv
Karin Boye och hennes liv

Boyes far var civilingenjör och modern skötte hemmet, båda kom från familjer som hade det gott ställt. Karin hade väldigt bra betyg i skolan och hon hade två yngre bröder, Sven och Ulf. Fadern fick jobb i Stockholm år 1909 och familjen flyttade från Göteborg till Huddinge.

Hon började att skriva från redan tidig ålder vilket kombinerades med målning av akvareller. Under en sommar på ett kristet sommarläger träffade Karin Boye en väninna vid namn Anita Nathorst som fick stor betydelse i Boyes liv. Tillsammans studerade de på Stockholm högskola och avlade en filosofisk ämbetsexamen. Boye hann dessutom studera nordiska språk, litteraturhistoria och grekiska i Uppsala.

Redan år 1922 debuterade hon med diktsamlingen Moln vilket återspeglade den unga människans tankar och funderingar kring gud, sin egen framtid och livets brister. Efter debuten kom flera diktsamlingar efter varandra, år 1924 släpptes Gömda land och år 1927 kom härdarna.

År 1931 mottog hon ett pris i en nordisk romanpristävling med romanen Astarte. Efter det fick hon inbjudan om att vara med i flertalet föreningar och samfund. År 1931 blev hon invald i det prestigefyllda Samfundet De Nio.

Karin Boye gifte sig med en Leif år 1929 vilken hon skilde sig från under 1930 talet. Hon bestämde sig under en resa till Berlin för att sluta ljuga för sig själv och öppet leva med att hon var homo-/bisexuell. Under den här tiden var det fortfarande ett brott i Sverige att vara homosexuell, men Karin Boye valde ändå att markera vart hon stod och erkände att hon hade en djup kärlek till sin väninna Anita Nathorst som aldrig blev besvarad.

Året 1941 avled Karin Boye genom ett självmord med en överdos av sömnpiller. Kroppen hittades på en stor sten i utkanten av Alingsås där hon befann sig för att hjälpa sin älskade väninna Anita som var döende i cancer. Idag är stenen utmärkt som en minnessten och går att återfinna på turistkartor.

Andra stora författare i Sveriges historia

Sverige har haft en mängd stora författare genom tiderna som har betytt otroligt mycket för historien både inom och utom landet. Selma Lagerlöf föddes på mitten av 1800-talet och lämnade flertalet kända verk efter sig. Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige är en bok många barn har vuxit upp med.

Andra stora författare i Sveriges historia
Andra stora författare i Sveriges historia

August Strindberg levde och var aktiv under samma period som Lagerlöf. Han skrev både böcker och var en känd dramatiker. Två av de mer kända verk som publicerades är Röda rummet och Hemsöborna. Båda kom ut i slutet av 1800 talet och är fortsatt aktuell idag. Strindberg räknas därför som en av de absolut med betydelsefulla författare som Sverige har haft och är internationellt erkänd.