SPELMANSSTÄMMA – EN FOLKFEST

På en spelmansstämma träffas spelmän, folkmusiker och alla som är intresserade av folkmusik och de instrument som förknippas med dessa spelemän. Skillnaden mellan en folkmusikfestival och en spelmansstämma utgår ifrån syftet. En festivals huvudsyfte är att förse publiken med musik från inhyrda musikanter. En spelmansstämma däremot är ett forum för spelmän att träffas, umgås men framför allt för att spela tillsammans. Musikerna åker ofta långt för att delta i dessa stämmor och en stämma brukar vara över ett veckoslut, det vill säga torsdag till söndag. De flesta sover naturligtvis över på varpå folkmusiken flödar långt in på småtimmarna. Som regel är det några fasta hålltider per dygn som spelmännen har att rätta sig efter och annars är det fritt fram att spela och umgås. De tider man kan ha att hålla sig efter kan vara någon känd spelman som skall uppträda eller någon workshop för fiolspelande, dragspelande eller annat instrument. En icke speleman på en spelmansstämma kan ha ut precis lika mycket som musikerna själva av tillställningen. Åhörarna kommer oftast mycket nära spelmännen och kan på så sätt föra en dialog med dem och komma med önskningar och glada tillrop. Ytterligare en dimension brukar framträda när dagens eller kvällens alla programpunkter är avklarade. Eftersom att spelmännen ofta kommer långväga så är det inte ovanligt att förlägga en spelmansstämma intill en hembygdsgård eller en camping där deltagarna kan ställa upp sina husvagnar eller husbilar. Detta innebär att likasinnade spelmän ofta träffas även ”på sidan om” och ljuv musik brukar även då uppstå.

Delsbostämman

I Sverige finns många lokala spelmansstämmor, Delsbostämman i Hälsingland är en av de största. Den äger alltid rum den första söndagen i juli i Delsbo. Den inleds med en kyrkobåtsrodd som följs av en stämmogudstjänst i kyrkan. Därefter tågar alla spelmän upp till forngården där festen börjar. Musiken spelas långt in på natten. Stämmohelgen inleds med ”Dansnatta” och under lördagen finns ett kursutbud inriktat mot folkmusik och folkdans. På lördagskvällen är det ”förstämma” på dansbanan där spelmännen bjuder upp till konsert.

Ornungastämman

Ornungastämman i Ornunga, Västra Götaland är också en av de stämmor som skiljer sig lite från de andra. Där finns mycket gott om utrymme att spela på såväl utomhus som inomhus. Spelmansstämman har byggts upp kring den låtskatt som finns i just Ornunga. Här tecknades det på 1930-talet upp låtar efter spelmannen Johan Albert Pettersson. Eftersom han hade mycket kontakt med de resande har resandefolkets musik en naturlig plats i programmet.

Rafnastämman

Rafnastämman i Ramsele, Västernorrlands län, är en spelmansstämma som alltid inträffar v 33 i augusti. Det som gör att den skiljer sig lite från övriga är att den bygger till största delen på spontanitet. Det är spelmännen själva som bestämmer var, när och med vem man vill spela. Stämman är förlagd vid Ramsele hembygdsgård där en spontan campingplats upprättas varje år. På hembygdsgården finns många trevliga krypin att spela i. Vid fint väder bjuder spelmännen på fantastiskt buskspel på hembygdsgårdens tun. Det är musik överallt på den nästan tre hektar stora ytan.

Zornmärket

Varje år hålls även en riksspelmansstämma på Skansen i Stockholm där spelmännen kan spela upp för Zornmärket. Zornmärket är ett bevis på att man besitter sådana kunskaper och färdigheter för att få kalla sig riksspelman. Sedan märket infördes 1933 har cirka 740 spelmän erhållit titeln.

Zornmärket