TJERNOBYL – ELENA FILATOVA

Tjernobylolyckan

Natten till den 26 april 1986 inträffade en av modern tids största olyckor. Reaktor 4 i utkanten av staden Prypjat utanför Tjernobyl i Ukraina exploderade och ett moln av radioaktiva partiklar spreds över stora delar av Europa. Till att börja med så försökte den Sovjetiska ledningen mörka olyckan men det stod ganska snart klart att omfattningen var större än de räknat med. Exempelvis så mätte anställda vid kärnkraftverket Forsmark upp förhöjda värden under måndagsmorgonen den 28 april. Ytterligare mätningar gjordes för att utesluta att radioaktiviteten inte kom från det svenska kraftverket. Detta gav en första indikation på att något hänt i Ukraina och även satellitbilder visade på detsamma. Under Valborgsmässoafton 1986 kom det mycket kraftig nederbörd i form av regn i mellersta Sverige. Områdena som blev hårdast drabbade var Gävle-Sandviken och Ådalen i Ångermanland. Farliga radioaktiva isotoper upptogs bland annat av svampar i skogen. Framförallt renlaven band upp de farliga ämnena vilket ledde till att rennäringen drabbades hårt när renarna åt av den kontaminerade laven. Även fisket i inlandssjöarna påverkades av kraftigt höjda värden. 1986 och de följande åren blev de hundratusentals älgjägarna i området utan älgkött då halten av det radioaktiva ämnet cesium 137 i älgköttet mättes upp till tjugo gånger över det rådande gränsvärdet. Det tog lång tid innan man på plats insåg vidden av olyckan. Antalet dödsoffer varierar beroende på vem man frågar och vad man räknar bero på just Tjernobyl. Uppgifter säger att under de första dagarna insjuknade 134 människor i strålsjuka men uppskattningarna om total dödlighet på grund av Tjernobylkatastrofen varierar från ett tusental och upp till en miljon.

Elena Filatova

Elena Vladimirovna Filatova född 1974 är en fotograf och motorcyklist född i Ukraina. Hon är har blivit känd för sina resor och fotografier från den förbjudna zonen kring just reaktor 4. På hennes webbplats kan man se bilder och läsa berättelser från hennes resor. Inledningsvis så påståddes att hon rest själv, helt solo på sin motorcykel, men det har senare visat sig att hon rest tillsammans med sin make och en av sina väninnor i bil. Oavsett om Elena försökt ge intrycket av att hon gjort resorna själv så är det fortfarande en mycket intressant hemsida att besöka. Hon visar med sina fotografier hur en stor stad fullständigt har förfallit. Elena uppger att 1986 när olyckan skett och man blev varse att strålningsnivån ökat så satte hennes far, som arbetade som kärnfysiker, henne och hennes syskon på ett tåg till deras farmor. Hon bodde i Kiev, 80 mil från deras hem. Hon berättar vidare att pappan inte trodde att 80 mil skulle vara tillräckligt för att få dem i säkerhet men att det var bättre än inget. Elena drivs av sin kärlek till motorcyklar och till att fotografera. Många av hennes vänner tycker att hon är galen som vill åka in i ett kontaminerat område. Hennes far, kärnfysikern, är mer orolig för att något motorcykelrelaterat ska hända och inte alls något som har med radioaktivitet att göra. Elena själv känner sig trygg i den utbildning avseende radioaktivitet som hon har fått av sin far och menar själv på att riskerna som hon utsätter sig för är låga. Hursomhelst är hennes bilder och texter mycket gripande och man får se hur människans påhitt kan göra skada för en hel värld om olyckan är framme.

Elena Filatova