VÄRLDSARVET HÖGA KUSTEN

Höga kusten i Ångermanland i norra Sverige är ett kustområde som har en väldigt dramatisk natur. Det är ett säreget landskap med höga klippor och berg. Begreppet Höga kusten myntades redan på 1970-talet men området hade varit bebott långt tidigare, man räknar med minst 7 000 år. Höga Kusten blev inskriven på Unescos världsarvslista år 2000. Kommitténs motivering lyder:

”Höga kusten är en av de platser på jorden där landhöjning pågår efter inlandsisens avsmältning. Den isostatiska höjningen är väl illustrerad och områdets särprägel är omfattningen av landhöjningen, 285 meter, som överträffar andra platser. Området är typlokal för forskning om isostatisk landhöjning, ett fenomen som först bevisats och studerats här.”

En mäktig jämförelse är att Kinesiska muren och Pyramiderna finns på samma lista. Det var 1972 som Unesco bildade en konvention för att få utnämna världsarv. Det ska vara ett skydd för världens kultur- och naturarv, ett instrument som kan ställa krav på nationer att skydda de arv som finns i landet. Det fanns 2014 10 007 stycken världsarv i världen. De finns i tre typer; världsarv, kulturvärldsarv och en blandning av de båda.

Bra plats för att förstå historia

Höga kusten är ett bra ställe att besöka om man vill förstå landhöjningen vid den senaste istiden. Här kan du se spår från istiden och från landhöjningen, allt på en 10 mil lång sträcka. Här var det strand för 10 000 år sedan och nu finner man världens högsta kustlinje på 286 meter över havet. Vi kan såklart inte veta vad framtiden har att ge men fortsätter land att höja sig i samma fart som hittills så kommer vi att om cirka 2000 år kunna åka torrskodda mellan Umeå och Vasa utan båt. Bottenviken kommer bli till en sjö och många öar kommer bli till halvöar. Man tror dock att hastigheten kommer att sakta av, dels på grund av växthuseffekten. Den ökning av temperatur som då sker leder till att polarisarna smälter vilket i sin tur gör att havsnivån stiger och gör då att effekten av landhöjningen inte kommer bli lika märkbar.

Bygd i utveckling

Höga Kusten är ett aktivt område med många entreprenörer och ett folk som vill klara sig själva. Mitt i världsarvet finner du Skule naturscen som är en naturlig scen vid Skulebergets fot där du får en mäktig upplevelse av de artister som uppträder. Området har även en egen whiskey, High Coast Distillery som tillverkar Box whiskey. Du finner i trakten många entreprenörer som arbetar hårt för att hålla trakten levande. Allt mer flyttas till storstadsregionerna men i Höga kusten arbetar flera städer tillsammans för att hålla bygden levande och för att företag ska kunna blomstra i området. Det finns massor att se förutom den magiska naturen i området, så en semester på plats borgar för att inte ha en enda stund utan något att göra, om man inte vill vara norrlänning på riktigt och bara ta dagen som den kommer, det funkar det också!

Bygd i utveckling